ÖSU - Örnsköldsviks SeniorUniversitet

Välkommen till ÖSU!

Vi är en ideell organisation, vars syfte i huvudsak är att ge föreläsningar i varierande ämnesområden och på en akademisk nivå.


Vi som är pensionärer är en relativt stor grupp i samhället.

Vi har livserfarenhet och med nyvunna kunskaper om modern forskning och teknik, har vi möjlighet att påverka vår samhällsutveckling, såväl inom demokrati som inom kulturlivet.


ÖSU har, sedan vi startade 2014, erbjudit sju föreläsningar per år och därutöver en del föreläsningsserier. Detta har ju naturligtvis inte gällt under ”pandemitiden”, men den tiden är nu är lyckligtvis och förhoppningsvis förbi.


Tyvärr är vi ytterst sårbara. Föreläsningar står och faller med att föreläsaren finns på plats. Det behövs enbart att ett tåg eller flyg inte startar i tid, för att vi måste ställa in föreläsningen.


Därför uppmanar jag alla, att ofta gå in på denna hemsida, där vi kan meddela eventuella ändringar.


Och så vill jag tacka alla medlemmar och andra för ert stöd och för att ni ger oss många kloka förslag!

 


Vi samarbetar medKnut Meidell, ordförande